Return to site

WeFit (B01) is hiring Android & iOS developers

· Job Board

Yêu cầu chung

 • Có kinh nghiệm 1 – 2 năm trở lên tham gia các dự án Android hoặc iOS
 • Sử dụng thành thạo Android Studio (đối với Java) hoặc Xcode (đối với iOS)
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Git
 • Có kinh nghiệm phát triển, debug, testing ứng dụng trên nhiều dòng smartphone (Android & iPhone) khác nhau
 • Nắm vững các kiến thức về OOP, phân tích thiết kế, cấu trúc dữ liệu & thuật toán
 • Có kinh nghiệm làm việc độc lập là một lợi thế

Yêu cầu riêng cho Android

Sử dụng thành thạo Java
Biết Kotlin là một lợi thế
Có ứng dụng đã publish lên Play Store là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Gradle build tools là một lợi thế

Yêu cầu riêng cho iOS

 • Sử dụng thành thạo Swift 3 & 4
 • Có kinh nghiệm sử dụng AutoLayout & làm việc với các màn hình iPhone khác nhau
 • Biết Objective-C là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý thư viện: CocoaPods, Carthage, Mint
 • Có ứng dụng đã publish lên Apple Store là một lợi thế

Mô tả công việc

 • Phát triển các tính năng của WeFit trên nền tảng App
 • Xây dựng các component linh hoạt, có thể sử dụng lại được
 • Làm việc nhóm với đội kỹ thuật và các team về UI/UX của sản phẩm

Quyền lợi

 • Được rèn luyện trong môi trường trẻ, các founder 9x, được giao trọng trách và chịu trách nhiệm với các bài toán khó
 • Cơ chế đánh giá minh bạch, tốc độ tăng thu nhập nhanh (trung bình 15%/năm), không hạn chế phát triển nếu cống hiến tốt
 • Có cơ hội nhận được phần thưởng cổ phần xứng đáng theo đánh giá kì

Để apply vị trí, truy cập: https://wefit.vn/jobs/mobile-developers/