Return to site

WeFit (B01) is looking for Frontend engineers (JavaScript, ReactJS, VueJS)

· Job Board

Trình độ

Junior, Intermediate

Mô tả công việc

 • Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm
 • Hỗ trợ, giao tiếp với đội CSKH để tìm ra nguồn gốc các vấn đề của khách và đưa ra được giải pháp tốt
 • Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm
 • Viết code gọn gàng, trong sáng; có tư duy TDD (Test-Driven Development); tham gia code review
 • Làm việc với UX/Design team, backend team và các team khác để tạo ra sản phẩm cho người dùng và các team khách sử dụng

Yêu cầu

 • Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm sử dụng JavaScript/ReactJS/VueJS trên 1 dự án đã chạy thực tế
 • Có kinh nghiệm sử dụng 1 CSS framework: Bootstrap, Foundation, …
 • Có kinh nghiệm về các ngôn ngữ, công nghệ khác là một lợi thế (VD: RxJS, Functional programming, …)
 • Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop, Adobe XD, Sketch là một lợi thế
 • Có hiểu biết, có thể tìm hiểu một số giải thuật, design pattern cơ bản (Strategy, Factory, Facade, …)
 • Có kĩ năng giao tiếp (đặc biệt là viết) tốt
 • Có kĩ năng tổ chức: quản lý công việc cá nhân, quản lý công việc của một nhóm nhỏ (dưới 3 người)

Quyền lợi

 • Được rèn luyện trong môi trường trẻ, các founder 9x, được giao trọng trách và chịu trách nhiệm với các bài toán khó
 • Ở WeFit, kỹ sư không chỉ làm việc được giao mà có thể chủ động đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm
 • Cơ chế đánh giá minh bạch, tốc độ tăng thu nhập nhanh (trung bình 15%/năm), không hạn chế phát triển nếu cống hiến tốt
 • Có cơ hội nhận được phần thưởng cổ phần xứng đáng theo đánh giá kỳ

Để apply vị trí, truy cập: https://wefit.vn/jobs/frontend-engineers/